Rementia

Rementia – en overset mulighed?
Tom Kitwood introducerede begrebet Rementia. Rementia eller rementing handler om, at en person med en
demenssygdom genvinder færdigheder moderat eller kortvarigt.

De fleste har oplevelser med personer, der i nuet genvinder færdigheder. Men der er begrænset samlet viden om denne tilgang. Begrebet samt de erfaringer, der er med den tilgang, introduceres på denne hjemmeside. Tilgangen kan skabe håb og små drømme, der kan styrke muligheden for et godt liv med en demenssygdom.

Jeg er selvstændig konsulent og tager rundt og underviser omkring livet med en demenssygdom og derfor blev jeg optaget af hvad rementia og rementing egentlig rummer af muligheder. I Tom Kitwoods – ”En revurdering af demens – personen kommer i første række” står det på side 14. I den engelske udgave står det på side 4. Det vakte min nysgerrighed, fordi jeg er optaget af den rehabiliterende tilgang, der for mig betyder at se muligheder og potentialer.
Tom Kitwood beskriver – også på side 14 – at han blev betragtet som kætter, da han præsenterede begrebet, og det er måske derfor har der ikke været så meget opmærksomhed på rementia?

Rementia og rementing vil blive præsenteret nærmere. Hvad er det for færdigheder, der genvindes?
Hvad er det, der i praksis var afgørende for, at personen med demens genvandt færdigheder?
Hvilken viden kan vi udlede af vores livs- og praksiserfaringer i samspillet med personer med en demenssygdom?
Kan vi udvikle en vidensskabende praksis om rementia?

Det er nogle af de spørgsmål der er og har været min drivkraft i at blive klogere på hvad rementingtilgangen rummer af potentialer.
Jeg er blevet mere og mere optaget af rementingtilgangen. Og har det sådan at jeg i al uvidenskabelighed vil søge at samle erfaringer – også gerne forskningsresultater, der kan udvikle en vidensskabende i praksis, hvor vi bliver klogere på de muligheder og potentialer, der ser ud til at være. Hvad virker og hvad skal der til, for at det virker?

Erfaringerne fra min søgen og min konsulentopgaver.

Hjemmesiden er etableret september 2015 – og vil løbende blive opdateret efterhånden som jeg finder eller modtager materiale der kan inspirere til rementingtilgangen.

Giver det anledning til tanker og ideer du gerne vil dele med mig – så skriv til udvikling.jensen@gmail.com